:: Menu ::
   Home
   Nieuws
   Agenda Soosavonden
   Reglement
   Lidmaatschap
   Gastenboek
   Foto's
   Interactief
   Links
   Contact
 :: Login ::
  Gebruikersnaam:
  
  Wachtwoord:
  
  

   Aanmelden

Reglement Jongerensoos Asteffekan; Visser 27 te Deurne. Telefoon 0493 - 31 47 57

      Algemeen

 1. De soos is bestemd voor kinderen in de leeftijd van groep 6 tot en met 15 jaar.
 2. Het entreegeld/contributie voor iedere bezoeker bedraagt 1,00 € per bezoek voor het seizoen 2009/2010.
 3. Bij bijzondere activiteiten kan de entreeprijs/contributie worden bijgesteld.
 4. De soos wordt doorgaans gehouden op zaterdagavond van 19:30 uur tot 22:00 uur op de genoemde data op de website. Afwijkende tijden worden tijdig kenbaar gemaakt via de website.
 5. Binnenkomst vanaf 19:30 tot 20:00 uur, daarna niet meer tenzij op verzoek van ouder/verzorger vooraf. De garderobe wordt om 20.00 afgesloten.
 6. Vertrek vindt plaats om 22:00 uur. Voortijdig vertrek uitsluitend in overleg met de hoofdleiding en met toestemming van ouders/verzorgers.
 7. De soosavond wordt geleid door meerdere vrijwilligers van welke een volwassene, volgens rooster, de hoofdleiding heeft en aanspreekpunt is.
 8. Een kwartier voor aanvang en na sluiting van de soosavond wordt ook buiten het gebouw toezicht gehouden.
 9. De soos is tot 22:30 uur telefonisch bereikbaar (0493-31 47 57).
 10. Huisregels

 11. Soosbezoekers dienen in de zaal te blijven; dus niet rondhangen in gangen, toiletten, nabij de kassa en overige ruimtes.
 12. Soosbezoekers mogen niet achter de discotheek en de bar komen.
 13. Het is een ieder verboden in het gebouw te roken.
 14. Tijdens soosavonden wordt geen alcoholhoudende drank geschonken.
 15. Het is niet toegestaan dranken en/of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 16. Betaling van consumpties en snoepgoed vindt uitsluitend plaats m.b.v. penningen, die in de soos verkrijgbaar zijn.
 17. Bij constatering van handel en/of gebruik van drugs in of buiten het gebouw wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld.
 18. Indien de hoofdleiding de overtuiging heeft dat soosbezoekers voor aanvang van de soosavond alcohol hebben genuttigd, worden deze niet toegelaten en worden de ouders daarvan direct in kennis gesteld.
 19. Bij overtreding van de regels vindt door de hoofdleiding (tijdelijke) schorsing plaats en worden de ouders daarover direct geļnformeerd. Het identiteitsbewijs dient gedurende de schorsing te worden ingeleverd. Verdere maatregelen worden door de sooscommissie achteraf opgelegd.
 20. De hoofdleiding heeft het recht iemand de toegang te ontzeggen wanneer anderen zich door deze persoon bedreigd voelen in welke vorm dan ook
 21. Bij constatering van racistische handelingen, zowel in woord en geschrift, volgt direct een schorsing. Hierbij wordt de politie ingeschakeld en aangifte gedaan op grond van artikel 137c van het wetboek van strafrecht ("Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie")
 22. Iedereen dient respect op te brengen voor de cultuur en gebruiken van de ander
 23. Bij situaties waar dit reglement niet in voorziet, beslist de hoofdleiding.
 24. Op beslissingen genomen door de hoofdleiding kunnen de ouders in beroep gaan bij de sooscommissie.
 25. Stichting Asteffekan waaronder Jongerensoos Asteffekan valt is in geen enkel geval aansprakelijk voor wat voor schade dan ook.
Augustus 2009

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de sooscommissie, Willem Wismans, via E-mail wwismans@asteffekan.nl.